Małgorzata Tomaszewska
Santander Bank Polska S.A.

Dyrektor Biura Doskonalenia Doświadczeń Klientów MŚP, pion Bankowości Detalicznej. Członkini Rady Związku Banków Polskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Zarządu Izby Przemysłowo Handlowej.

Dyrektor Biura Doskonalenia Doświadczeń Klientów MŚP, pion Bankowości Detalicznej/Departament Relacji z Klientami MŚP.

Członikini Rady Związku Banków Polskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Zarządu Izby Przemysłowo Handlowej.